Skip to content

AKTUALNOŚCI I DZIAŁANIA

IV spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

IV spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego
odbyło się 7.11.2020 w godzinach 9:00-17:00 w formie zdalnej na platformie GoogleMeet, uczestniczyło 14 osób.

 

Omawiano sprawy bieżące wszystkich działań oraz kampanie promocyjną działań Instytutu Fundacji Thorax, a także temat wypalenia zawodowego wśród pracowników służby zdrowia.

III spotkanie Instytutu Fundacji Thorax

Dnia 24.10.2020 w godzinach 9:00-17:00 odbyło sie II spotkanie zdalnie na platformie GoogleMeet, uczestniczyło 15 osób

Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej

Badanie ankietowe pt.:”Pracownik medyczny w warunkach kryzysu epidemicznego – ocena bezpieczeństwa zdrowotnego, zawodowego, ekonomicznego i prawnego” trzymało pozytywną decyzję na prowadzenie badania uchwałą APK.002.273.2020 z dnia 23.09.2020.

II spotkanie Instytutu Fundacji Thorax

Dnia 19.09.2020 w godzinach 9:00-17:00 w Sali Konferencyjnej Białostockiego Inkubatora Technologicznego, odbyło się II spotkanie zespłu interdyscyplinarnego, uczestniczyło 15 osób

Został dookreślony harmonogram i zakres tematyczny ankiet.

Opracowano treść wszystkich ankiet.

Podjęto decyzję o zgłoszeniu badania ankietowego do Komisji Bioetycznej Białostockiego Uniwersytetu Medycznego.

Wyznaczono Koordynatorów działań

Koordynatorami projektu pt.: „Technologia dla zdrowia”- bezpłatnego portalu informacyjnego na temat innowacji technologicznych na rzecz zdrowia i medycyny, zostali dr n.med. Tomasz Filipowski, Maciej Falkowski, Ewelina Naumnik; 

Koordynatorem ankietowego projektu badawczego pt.: „Pracownik medyczny w warunkach kryzysu epidemicznego – ocena bezpieczeństwa zdrowotnego, zawodowego, ekonomicznego i prawnego”, został Adam Naumnik

Koordynatorami projektu pt.: „Zdrowy medyk” – bezpłatny portal na temat poprawy kondycji zdrowotnej, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu pracowników medycznych, zostali dr hab n.med Anna Mosiołek, dr Joanna Jończyk, Adam Naumnik;

I spotkanie Instytutu Fundacji Thorax


I spotkanie Instytutu Fundacji Thorax
odbyło się 29.08.2020 w godzinach 9:00-17:00
w Sali Konferencyjnej Białostockiego Inkubatora Technologicznego, uczestniczyło 15 osób.

Podczas spotkań wstępnych omawiano projekt badawczy nr 1 w zakresie opracowania:

  • opracowanie regulaminu;
  • określenia charakterystyki grupy badanej;
  • ustalenia i wdrażania metod, technik badawczych;
  • opracowania bardzo szczegółowo i przetestowania przez pracowników medycznych będących członkami Zespołu treści ankiet i narzędzia online,
  • opracowania promocji i dotarcia projektu do grupy docelowej;
  • wstępnej analizy wyników i reagowania na bieżące potrzeby np. tworzenia strony do publikacji projektów badawczych, oceny skuteczności dotarcia, pozyskania Patronów.

Podczas spotkań wstępnych omawiano także projekt nr 2 „Technologia dla zdrowia”, ustalono m.in. zespół koordynatorów w 2020 roku z uwagi na wymaganą wielodyscyplinarność realizowanego zadania.

Podczas spotkań wstępnych omawiano także projekt 3 pt.:”Zdrowy Medyk”, wyznaczono koordynatorów, którzy opracowali treści merytoryczne.

Powołanie Instytutu Fundacji Thorax

W związku z realizacją zadania publicznego, w sierpniu 2020 roku został powołany Instytut Fundacji Thorax – think tank, niezależny, społeczny komitet doradczy.


Działanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, https://www.niw.gov.pl/

Białostocka Fundacja Thorax realizuje działanie w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Społeczeństwa.

PRESS info

Zapraszamy do kontaktu dziennikarzy i biura prasowe.

Prosimy o email na adres biuro@fundacjathorax.pl

Skill to Heal

Knowledge Makes
All the Difference

Curabitur non nulla amet nisl tempus convallis quis ac lectus donec rutrum congue leo eget malesuada sed porttitor lectus nibh nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat suada sed porttitor lectus nibh nulla quis lorem ut libero males titor lectus nibh nulla quitom.