Projekt badawczy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia udostępnionych ankiet na podstawie których zostanie opracowany kompleksowy raport na temat sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej, prawnej i zawodowej pracowników służby zdrowia w dobie pandemii COVID-19. Raport zostanie udostępniony w grudniu 2021 roku organom nadzorującym placówki medyczne, środowiskom akademickim i opinii publicznej na stronie naszego portalu oraz poprzez newsletter Instytutu Fundacji Thorax.

Udział w badaniu jest anonimowy i dobrowolny. Zapraszamy wszystkich pracowników ochrony zdrowia bez względu na wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stanowisko, miejsce i rodzaj wykonywanej pracy do wyrażenia swojej opinii w dedykowanych ankietach.

Zebrane w ankietach informacje pozwolą nam opracować i zaprezentować szeroka wiedzę na temat zagrożenia wypaleniu zawodowemu, potrzeb rozwoju osobistego, rozwoju dobrych praktykach z zakresu jakości i bezpieczeństwa pracy, potrzeb i możliwości poprawy warunków codziennego funkcjonowania pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii COVID-19.

Wypełnienie każdej z ankiet nie trwa dłużej niż 10 minut.

Dziękujemy za udział w badaniu i zachęcamy do przekazania dostępu do ankiet innym pracownikom ochrony zdrowia.

Zespół badawczy

Nasze projekty

Podmiot odpowiedzialny za organizację Instytutu: Instytut Fundacji Thorax.

 

© 2020 THORAX. Podmiotem odpowiedzialnym za organizacje Instytutu Fundacji Thorax jest Fundacja Thorax. Polityka prywatności i cookies