Pracownik medyczny w warunkach kryzysu epidemicznego – ocena bezpieczeństwa zdrowotnego, zawodowego, ekonomicznego i prawnego

Instytut Fundacji Thorax prowadzi działalności analityczno-badawczą na temat jakości pracy, funkcjonowania zawodowego, kondycji zdrowotnej pracowników ochrony zdrowia. W tym celu realizowany jest projekt badawczy: pt.: „Pracownik medyczny w warunkach kryzysu epidemicznego – ocena bezpieczeństwa zdrowotnego, zawodowego, ekonomicznego i prawnego”

Jesteś pracownikiem służby zdrowia?
WYPOWIEDZ SIĘ - WYPEŁNIJ KAŻDĄ Z UDOSTĘPNIONYCH ANKIET

1. Ankiety dostępne

+

1. Wstępna ocena warunków pracy i kondycji zdrowotnej pracowników medycznych w czasie pandemii COVID-19 od marca 2020 roku

2. Bezpieczeństwo w miejscu pracy w dobie pandemii COVID-19 w 2020 roku

3. Ocena organizacji pracy i zarządzania placówką medyczną w czasie trwania pandemii COVID-19

4. Ocena warunków pracy i kondycji zdrowotnej pracowników medycznych w czasie pandemii COVID 19, porównanie za okres I półrocza 2020 roku vs II półrocza 2020

2. Ankiety zaplanowane

+

1. test

Jesteś pracownikiem ochrony zdrowia?

WYPOWIEDZ SIĘ - WYPEŁNIJ KAŻDĄ Z UDOSTĘPNIONYCH ANKIET

© 2020 THORAX. Podmiotem odpowiedzialnym za organizacje Instytutu Fundacji Thorax jest Fundacja Thorax. Polityka prywatności i cookies