Wypełnij ankietę, wypowiedz się anonimowo

„Wstępna ocena warunków pracy i kondycji zdrowotnej pracowników medycznych w czasie pandemii COVID-19 od marca 2020 roku”
Prosimy pracowników służby zdrowia o wypełnienie niniejszej ankiety w celu oceny warunków codziennej pracy, poczucia bezpieczeństwa oraz kondycji zdrowotnej funkcjonowaniu w pandemii COVID-19.

Wypełnij ankietę, wypowiedz się anonimowo

“Bezpieczeństwo w miejscu pracy w dobie pandemii COVID-19”
Prosimy pracowników służby zdrowia o wypełnienie niniejszej ankiety w celu oceny warunków codziennej pracy, poczucia bezpieczeństwa oraz kondycji zdrowotnej po kilku miesiącach funkcjonowania zawodowego w pandemii.

Wypełnij ankietę, wypowiedz się anonimowo

”Ocena organizacji pracy i zarządzania placówką medyczną w czasie trwania pandemii COVID-19”
Prosimy pracowników służby zdrowia o wypełnienie niniejszej ankiety w celu oceny organizacji codziennej pracy oraz poznania potrzeb w zarządzaniu placówka medyczną w pandemii.

Wypełnij ankietę, wypowiedz się anonimowo

“Ocena warunków pracy i kondycji zdrowotnej pracowników medycznych w czasie pandemii COVID 19, porównanie za okres I półrocza 2020 roku vs II półrocza 2020 roku”
Prosimy pracowników służby zdrowia o wypełnienie niniejszej ankiety w celu oceny warunków codziennej pracy, poczucia bezpieczeństwa oraz kondycji zdrowotnej po prawie rocznym funkcjonowaniu w pandemii.

Strefa pacjenta Fundacji THORAX

Zapraszamy na stronę Strefy pacjenta Fundacji THORAX, gdzie znajdują się artykuły dotyczące najczęstszych chorób klatki piersiowej, sytuacji pacjentów w dobie kryzysu epidemicznego oraz wskazówki dotyczące profilaktyki i diagnostyki m.in. schorzeń układu oddechowego.

Instytut Fundacji THORAX

THINK TANK

W sierpniu 2020 roku został powołany Instytut Fundacji Thorax – think tank, niezależny, społeczny komitet doradczy.

Działanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Białostocka Fundacja Thorax realizuje działanie w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Społeczeństwa.

W ramach zadania realizowane są trzy projekty:

Działalność badawcza została rozpoczęta  pierwszym badaniem ankietowym Instytutu Fundacji Thorax pt.:„Pracownik medyczny w warunkach kryzysu epidemicznego – ocena bezpieczeństwa zdrowotnego, zawodowego, ekonomicznego i prawnego”

Projekt o nazwie „Technologia i zdrowia” to bezpłatny portal informacyjny na temat innowacji technologicznych na rzecz zdrowia i medycyny.

Projekt o nazwie „Zdrowy medyk” to bezpłatny portal na temat poprawy kondycji zdrowotnej, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu pracowników medycznych.

Badanie ankietowe pracowników ochrony zdrowia

Prosimy o wypełnienie dostępnych ankiet

Celem projektu badawczego pt. „Pracownik medyczny  w warunkach kryzysu epidemicznego – ocena bezpieczeństwa zdrowotnego, zawodowego, ekonomicznego i prawnego” jest zebranie danych w badaniu ankietowym i przygotowanie raportu dotyczącego bezpieczeństwa zdrowotnego w zakresie jakości pracy, kondycji fizycznej i psychicznej, potrzeb ekonomicznych oraz prawnych pracowników służby zdrowia w czasie kryzysu epidemicznego i tuż po jego ustaniu.

Ankieta nr 1. pt.: “Wstępna ocena warunków pracy i kondycji zdrowotnej pracowników medycznych w czasie pandemii COVID-19 od marca 2020 roku” 

Ankieta nr 2. pt.: “Bezpieczeństwo w miejscu pracy w dobie pandemii COVID-19”

Ankieta nr 3. pt.: “Ocena organizacji pracy i zarządzania placówką medyczną w czasie trwania pandemii COVID-19”

Ankieta nr 4. pt.: “Ocena warunków pracy i kondycji zdrowotnej pracowników medycznych w czasie pandemii COVID 19, porównanie za okres I półrocza 2020 roku vs II półrocza 2020 roku”

PARTNERSTWO

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa

Partner w realizacji zadania publicznego PROO4. Do zadań Partnera należy opracowanie założeń badawczych, charakterystyki badanej grupy, zapewnienie narzędzi i wykonanie analizy statystycznej, opracowanie raportów częściowych i raportu końcowego.

Projekt badawczy

Więcej

Technologia i zdrowie

Więcej

Zdrowy medyk

Więcej

AktualnościZobacz wszystkie

  • Udostępnienie I ankiety kontrolnej

    Więcej
  • Udostępnienie ankiety nr 3

    Więcej
  • IV spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

    Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco

© 2020 THORAX. Podmiotem odpowiedzialnym za organizacje Instytutu Fundacji Thorax jest Fundacja Thorax. Polityka prywatności i cookies