Skip to content

Badanie ankietowe

"Pracownik medyczny w warunkach kryzysu epidemicznego – ocena bezpieczeństwa zdrowotnego, zawodowego, ekonomicznego i prawnego"

RAPORT PODSUMOWUJĄC 2021

Pracownik medyczny w warunkach kryzysu epidemicznego - ocena bezpieczeństwa zdrowotnego, zawodowego, ekonomicznego i prawnego

Prezentowany raport podsumowuje wyniki regionalnego badania pt.: “Pracownik medyczny w warunkach kryzysu epidemicznego – ocena bezpieczeństwa zdrowotnego, zawodowego, ekonomicznego i prawnego”.

Anonimowe badanie ankietowe pracowników służby zdrowia było skierowane do pracowników medycznych, okołomedycznych oraz wszystkich pozostałych, którzy świadczą pracę w placówkach medycznych.

Respondenci wypowiedzieli się w 10 osobnych ankietach.

Badanie zostało opracowane przez Zespół Interdyscyplinarny Instytutu Fundacji Thorax i uzyskało pozytywną ocenę Komisji Bioetycznej Białostockiego Uniwersytetu Medycznego.

Badania zostało zrealizowane jako części zadania publicznego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich na podstawie umowy o realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 pt.:”Instytut Fundacji Thorax – Think Tank : Powołanie niezależnego komitetu doradczego na rzecz opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego”.

Pierwsze ankiety zostały udostępnione w jesienią 2020 r.

Celem badania było pozyskanie  oceny warunków pracy wskazanej grupy w czasie trwania pandemii w różnych momentach jej trwania.

Więcej informacji znajda Państwo w treści RAPORTU tutaj.

Dziękujemy za udział w badaniu

 Szanowni Państwo,

dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas na  wypełnienie udostępnionych ankiet. Zebrane wyniki, uzupełnione o opinie ekspertów posłużyły do  opracowany wskazanego wyżej raportu. Jest to zaledwie mała część pozyskanych informacji i kolejne analizy będą udostępniane Państwu w najbliższym czasie, uzupełniane już o nowe wyniki.

Z uwagi na duże zainteresowanie opinii społecznej oraz samych respondentów wynikami badania, postanowiliśmy uzupełnić badanie o kolejne ankiety, które już w sposób celowany będą udostępniane określonym grupom respondentów. 

Zapraszamy wszystkich pracowników zawodów medycznych i pracowników niemedycznych świadczących pracę w placówkach medycznych do udziały w badaniu ankietowym i zgłaszaniu się za pośrednictwem wskazanego TUTAJ formularza.

 

Zespół badawczy 

Instytut Fundacji Thorax

Założenia badania

Celem badania jest pozyskanie informacji na temat sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej, prawnej i zawodowej pracowników służby zdrowia w dobie pandemii COVID-19.

Raport podsumowujący pierwszy etap badania został udostępniony w grudniu 2021 roku organom nadzorującym placówki medyczne, środowiskom akademickim i opinii publicznej na stronie naszego portalu oraz poprzez newsletter Instytutu Fundacji Thorax.

Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny. 

Zaprosiliśmy  pracowników ochrony zdrowia bez względu na wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stanowisko, miejsce i rodzaj wykonywanej pracy do wyrażenia swojej opinii w dedykowanych ankietach.

Poprosiliśmy o wypowiedź głównie pracowników z województw mazowieckiego i podlaskiego, ale przyjmowaliśmy także odpowiedzi pracowników z całej Polski.

Zebrane w ankietach informacje pozwoliły nam pozyskać wiedzę na temat m.in. zagrożenia wypaleniem zawodowym, potrzeb rozwoju osobistego, dobrych praktykach z zakresu jakości i bezpieczeństwa pracy, potrzeb i możliwości poprawy warunków codziennego funkcjonowania pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii COVID-19.

W badaniu zastosowano 10 ankiet, tytuły podane są poniżej

Wypełnienie każdej z ankiet nie trwało dłużej niż 10 minut. Ankiety były uzupełniane elektronicznie online za pomocą poniższych przycisków przy wskazanej ankiecie lub wypełniane w formie papierowej.

Zespół badawczy 

Instytut Fundacji Thorax

ZAKOŃCZONE ANKIETY

ANKIETA nr 7
Oczekiwania, potrzeby szkoleniowe, formy wsparcia pracowników medycznych w celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i warunków pracy w trakcie i po pandemii COVID-19”
 
III ankieta oceniającą za wskazany okres czasu trwania pandemii:
Ocena warunków pracy i kondycji zdrowotnej pracowników medycznych w czasie pandemii COVID-19, porównanie za okres 2020 roku vs 2021 roku”